Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Dimilin TB/2 10x2g

«
Dimilin TB/2 10x2g
kód tovaru: 4386
EAN: 8586002987379
OTÁZKA K TOVARU
Insekticídny prípravok vo forme šumivých tabliet, určený k ničeniu lariev komárov a múch v ich miestach liahnutia.

Zloženie:
v 100g - diflubenzuron 2g, formulačné zložky 98g

Návod k použitiu:
Dimilin TB2 obsahuje účinnú látku, ktorá patrí medzi regulátory rastu vývoja hmyzu. Prípravok narušuje tvorbu kutikuly a proces zvliekania lariev všetkých štádií. Larvy pri zvliekaní hynú, účinok sa prejaví do 2-4 dní.

Dávkovanie:
- 1 tableta na 8m3 v prípade čistej vody
- 1 tableta na 4m3 v prípade znečistenej vody
- 1 tableta na 40 L v prípade veľmi znečistenej vody (napr. žumpy)

Spôsob a miesta aplikácie:
Dimilin TB2 sa aplikuje priamo do miest liahnutia komárov a múch, ako sú: stojaté vody (priekopy, kanály, rybníky, kaluže, záhradné jazierka, nádrže s vodou) a taktiež uzatvorené hydraulické systémy ako sú: drenáže, septiky, čistiace nádrže ako v mestských tak aj v poľnohospodárskych agromeráciach.

Ošetrenie prípravkom Dimilin TB2 opakujte každé 3-4 týždne na jar a v lete v dobe rozmnožovania komárov a múch.

Pri práci používajte ochranné rukavice. Po použití alebo v prípade kontaktu s kožou sa poriadne umyte mydlom a vodou.

Skladovanie:
Prípravok skladujte v dobre uzatvorenom originálnom obale na suchom mieste, pri teplote 5 až 30 stupňov celzia, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prípravkov a obalov od týchto prípravkov. Skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat.