Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Engo na kvitnúce rastliny 500g

«
Engo na kvitnúce rastliny 500g
kód tovaru: 1660
EAN: 8588000823208
OTÁZKA K TOVARU
Engo hn. 500g/36 K Červené-Kvit. rast. /15-11-29/ Rozsah a spôsob použitia: pelargónie, balkónové a črepníkové kvety Hnojivo je určené na kompletnú výživu kvitnúcich balkónových a črepníkových rastlín. Svojim zložením a obsahom mikroelementov zabezpečuje dobrý rast a zdravotný stav rastlín. Vysoký obsah dusíka podporuje rýchlejšiu a bohatšiu tvorbu kvetov aj ich sýtejšie zafarbenie.

Dávkovanie:

10g hnojiva na 10L vody
Používa sa ako vodný roztok formou zálievky ku koreňom rastlín v týždenných intervaloch počas vegetačného
obdobia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
POZOR! Pri požití môže ohroziť zdravie. Dráždi pokožku a sliznice, pri dlhšom kontakte môže spôsobiť ich
poškodenie. Pracujte v rukaviciach. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom
umyť ruky teplou vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
- Zasiahnutie očí-okamžite dôkladne vyplachovať spojivkové vaky prúdom čistej vody.
- Požitie-bezprostredne po požití vypiť 0,5L vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
-Zasiahnutie pokožky-zasiahnuté miesto opláchnuť dostatočným množstvom vody, potom pokožku dôkladne
umyť vodou a mydlom, vyzliecť zasiahnutý odev.

Podmienky skladovania:
Hnojivo skladujte v suchých skladoch, v originálnych, neporušených obaloch.