Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Engo úprava tvrdej vody 500g

«
Engo úprava tvrdej vody 500g
kód tovaru: 1533
EAN: 8588000823024
OTÁZKA K TOVARU
Engo hnojivo 500g/36 K Modré-Tvrdá voda Rozsah a spôsob použitia: balkónové, črepníkové a izbové rastliny Hnojivo je určené na kompletnú výživu kvitnúcich i nekvitnúcich balkónových a izbových rastlín. Okrem výživy upravuje tvrdosť vody a pH vodného roztoku a tým zlepšuje príjem živín rastlinami. Dávkovanie: 10g hnojiva na 10L vody Používa sa ako vodný roztok formou zálievky ku koreňom rastlín v týždenných intervaloch počas vegetačného obdobia. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: POZOR! Pri požití môže ohroziť zdravie. Dráždi pokožku a sliznice, pri dlhšom kontakte môže spôsobiť ich poškodenie. Pracujte v rukaviciach. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyť ruky teplou vodou a mydlom. Prvá pomoc: - Zasiahnutie očí-okamžite dôkladne vyplachovať spojivkové vaky prúdom čistej vody. - Požitie-bezprostredne po požití vypiť 0,5L vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc. -Zasiahnutie pokožky-zasiahnuté miesto opláchnuť dostatočným množstvom vody, potom pokožku dôkladne umyť vodou a mydlom, vyzliecť zasiahnutý odev. Podmienky skladovania: Hnojivo skladujte v suchých skladoch, v originálnych, neporušených obaloch.

Dávkovanie:

10g hnojiva na 10L vody
Používa sa ako vodný roztok formou zálievky ku koreňom rastlín v týždenných intervaloch počas vegetačného
obdobia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
POZOR! Pri požití môže ohroziť zdravie. Dráždi pokožku a sliznice, pri dlhšom kontakte môže spôsobiť ich
poškodenie. Pracujte v rukaviciach. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom
umyť ruky teplou vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
- Zasiahnutie očí-okamžite dôkladne vyplachovať spojivkové vaky prúdom čistej vody.
- Požitie-bezprostredne po požití vypiť 0,5L vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
-Zasiahnutie pokožky-zasiahnuté miesto opláchnuť dostatočným množstvom vody, potom pokožku dôkladne
umyť vodou a mydlom, vyzliecť zasiahnutý odev.

Podmienky skladovania:
Hnojivo skladujte v suchých skladoch, v originálnych, neporušených obaloch.