Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Glyfogan 250ml /12

«
Glyfogan 250ml /12
kód tovaru: 7423
EAN: 8586002980059
OTÁZKA K TOVARU
Nový systémový, neselektívny, totálny herbicíd určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Výhody použitia

- nová vylepšená formulácia vyvinutá v Nemecku
- široká registrácia
- príjem výhradne zelenými časťami rastlín
- v pôde nezanecháva žiadne rezíduá
- výborný ekotoxikologický profil

Pôsobenie prípravku
Glyfogan Super je neselektívny, totálny (ničí všetky porasty) listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Ničí všetky trváce a jednoročné rastliny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, nekrotizácia zasiahnutých rastlín počas 10 – 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Najvyššiu herbicídnu účinnosť dosiahnete pri aplikácii 1-2 dni po daždi, kedy je narušená vosková vrstvička na listoch burín.

Spôsoby aplikácie
Na postupne vzchádzajúce buriny zo zásoby semien v pôde je potrebné postrek opakovať. Všeobecne platí zásada, že čím je menší použitý objem vody, tým vyššia je koncentrácia postrekovej kvapaliny a herbicídna účinnosť. Proti turancu kanadskému a pichliaču roľnému je najvhodnejšie ošetrovať v štádiu prízemnej ružice. Pri ostatných burinách aplikujte v plnom raste, pri výške burín 15–20 cm. V období s predpokladanými zrážkami, pridajte do postrekovej kvapaliny zmáčadlo (napr. Agrovital, Silwet Star), ktoré zvýši odolnosť proti zmytiu dažďom a zníži úlet postreku. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v období, keď sa úplne objavia príznaky účinku, najskôr 10 - 14 dní po ošetrení.

Aplikácie na nepoľnohospodárskej pôde
Železnice, odvodňovacie a zavlažovacie kanály, krajnice vozoviek, nepoľnohospodárska pôda a pod. Aplikujte počas celého vegetačného obdobia, najlepšie v čase plného rastu burín v dávke 30-60ml do 10L vody na 100m2. Vlhké a teplé počasie zvyšuje účinnosť herbicídneho zásahu.

Aplikácia pred sejbou kultúrnej plodiny
Ak sa na pozemkoch pred sejbou zemiakov, zeleniny, kukurice, slnečnice, sóje, a pod. vyskytujú trváce buriny (pýr plazivý, pichliač roľný, mlieč roľný...), ktoré nie je možné likvidovať klasickou kultiváciou, aplikujte Glyfogan Super 7-10 dní pred predpokladaným výsevom v dávke 30-50ml do 10L vody na 100m2. Hlavnou výhodou aplikácie je skutočnosť, že prípravok nepôsobí na semená, ani na klíčiace rastliny kultúrnych plodín.

Aplikácia pred vzídením kultúrnej plodiny
Pred vzídením kultúrnej plodiny (kukurica, slnečnica, zemiaky...) aplikujte Glyfogan Super v dávke 10-20ml do 10L vody na 100m2 na klíčiace burín a v dávke 20-30ml do 10L vody na 100m2 na prerastené buriny, ktoré neboli zničené pri predsejbovej príprave pôdy (púpava, hviezdica prostredná, reďkev ohnicová, rumany, ovos hluchý a pod.). Glyfogan Super aplikujte najneskôr 2 dni pred predpokladaným vzídením kultúrnej plodiny. Tento spôsob sa často používa pri neskorších výsevoch zeleniny (koreninová paprika, uhorky, tekvica...), v ktorých zabezpečí vzchádzanie rastlín s minimálnym rizikom zaburinenia.

Aplikácia na strnisko
Jeden z najrozšírenejších a najúčinnejších spôsobov aplikácie Glyfoganu Super. Ihneď po zbere poľných plodín (najčastejšie obilnín, olejnín a zeleniny) odporúčame vykonať plytkú podmietku, ktorá zabezpečí vzchádzanie výmrvu a jednoročných burín. Ak nastanú po podmietke priaznivé vlhkostné a teplotné podmienky, už za 14- 21 dní dochádza k vzídeniu výmrvu kultúrnej plodiny a k obrastaniu trvácich burín (pýr plazivý, pichliač roľný, pupenec roľný a pod.). V tomto období intenzívneho rastu burín je herbicídny zásah Glyfoganom Super najspoľahlivejší a likvidácia výmrvu má priaznivý vplyv na následné spracovanie pôdy a minimalizuje šírenie škodcov.

Aplikácia v sadoch a viniciach
Aplikujte na vzídené buriny, tak aby neboli zasiahnuté listy stromov a viniča, 2-3 krát počas vegetácie v dávke 20-30ml do 10L vody na 100m2 (pýr plazivý, pichliač roľný, turanec kanadský...). Pri výskyte pupenca roľného zvýšte dávku na 50-60ml do 10L vody na 100m2. Broskyne ošetrujte až v piatom roku po výsadbe!

Aplikácia v lesných škôlkach
Ošetrujte počas celého vegetačného obdobia smrekov, borovíc a pod., plošnou aplikáciou pred rašením alebo po vyzretí letorastov. Ihličnany s nevyzretými letorastami pri postreku chráňte krytmi.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Ochranná doba v dňoch vyjadruje počet dní od aplikácie prípravku, počas ktorých je z hľadiska bezpečnosti zakázané zberať plodinu, skrmovať, konzumovať alebo akokoľvek s ňou manipulovať.
Ochranná doba vyjadrená v AT (agrotechnický termín) je časový úsek od aplikácie prípravku po zber plodiny a dovoľuje plodinu zbierať až v termíne, ktorý je pre konkrétny druh typický.