Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Keeper Liquid 10ml /18

«
Keeper Liquid 10ml /18
kód tovaru: 1119
EAN: 3664715010067
OTÁZKA K TOVARU
Burina je asi najväčším postrachom všetkých záhradkárov, či už s okrasnými alebo úžitkovými záhradami. Keeper liquid je selektívny postrekový herbicíd, ktorý je určený na ničenie burín v porastoch zemiakov, mrkvy a rajčiakov, ktorý vám pácu s odstraňovaním buriny uľahčí.

Burina je takmer akékoľvek rastlina, ktorá rastie na konkrétnom mieste proti vašej vôli. Okolitým rastlinám totiž burina škodí tým, že ich oberá o dôležité živiny, vlahu a prenáša na ne rôzne choroby, či už bakteriálneho, vírusového alebo hubového pôvodu. Burine by ste teda vo vašej záhradke nemali nechávať priveľký priestor.

Najúčinnejším prostriedkom na ich likvidáciu sú postreky, odborne nazývané herbicídy. Nemusíte sa báť, že by zničili všetko živé naokolo, herbicídy na burinu sa totiž delia podľa rozsahu pôsobenia na: selektívne a neselektívne

Selektívne – ničia iba určité druhy buriny, pričom nepoškodia okrasné či úžitkové rastliny. Ich nevýhodou je, že musíte typy buriny presne identifikovať a striktne dodržať postup aplikácie odporúčaný výrobcom. Selektívne postreky sú teda vhodné na použitie v blízkosti zeleniny, ovocia, obilnín, okrasných rastlín či na trávniku.

Keeper Liquid je selektívny herbicíd s dobrým reziduálnym účinkom na ničenie väčšiny dvojklíčnolistových jednoročných a niektorých jednoklíčnolistových burín, napr. proti burine v zemiakoch, paradajkách a mrkve, ktorý pôsobí ako pôdny aj listový herbicíd.

Pôsobenie prípravku :
listový a pôdny herbicíd s dobrým reziduálnym účinkom
hubí väčšinu burín v zemiakoch, paradajkách a mrkvy
aplikuje sa po výsadbe, ale je možné aj po vzídení burín, s účinkom pôsobenia až 12 týždňov
široké spektrum účinnosti a postemergentný účinok (po vzídení zemiakov do výšky 13 - 15cm)
V prípade, že buriny len klíčia, pôsobí výhradne prostredníctvom pôdy. Pri aplikácií na vzídené buriny pôsobí taktiež cez ich listovú plochu. Účinok na buriny trvá až 12 týždňov, podľa druhu pôdy, vlhkosti pôdy a teploty.

Účinnosť pôsobenia :
Citlivé buriny: bažanka ročná, rumančekovité buriny, hluchavky, horčica roľná, nevädza poľná, kapsička pastierska, konopica napuchnutá, lobody, ľuľok čierny (len vo fáze klíčnych listov), mak vlčí, mrlík biely, mlieč roľný, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, horčiak obyčajný, stavikrv vtáčí, veroniky, reďkev ohnicová, fialka roľná, zemedym lekársky.
Menej citlivé buriny: ježatka kuria, moháre, proso, psiarka roľná, lipnica ročná, láskavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý a ľuľok čierny (1. pár pravých listov).
Nedostatočne sú ničené: lipkavec obyčajný a trváce hlboko koreniace buriny, napríklad pichliač roľný a pýr plazivý.
Dávkovanie :
Zemiaky :

jednorazová aplikácia, preemergentne 7,5-10 ml/100 m2, preemergentné ošetrenie patrí k základným a tiež k najrozšírenejším, lebo sa vykonáva po slepej preorávke, krátko pred vzchádzaním zemiakov, keď buriny začínajú vzchádzať alebo sú už čiastočne povzchádzané
jednorazová aplikácia, postemergentne 5 ml/100 m2, pri výške rastlín zemiaka 13-15 cm
delená aplikácia - prvá dávka 3 ml/100m2 sa aplikuje preemergentne v období, kedy na hrobčekoch začínajú vzchádzať prvé buriny; po vzídení zemiakov najskôr 7 dní po prvej aplikácii nasleduje druhá aplikácia prípravku Keeper Liquid 2 ml/100m2 s ohľadom na výskyt burín a vlhkosť pôdy;
Paradajky - výsadba :

jednorazová aplikácia pred výsadbou 6 ml/100 m2
delená aplikácia - 1 aplikácia – preemergentne pred výsadbou priesad v dávke 3,5ml/100m2; 2 aplikácia – minimálne 7 dní po výsadbe na dobre zakorenené priesady, dávke 3,5ml/100m2
Mrkva :

jednorazová aplikácia postemergentne 5 ml/100 m2, vo fáze mrkvy 5-6 pravých listov
delená aplikácia - 1 aplikácia – v rastovej fáze mrkvy 1-2 pravých listov (BBCH 11-12) v dávke 2,5ml/100m2, 2 aplikácia – v rastovej fáze mrkvy 2-6 pravých listov (BBCH 12-16) v dávke 2,5ml/100m2, v intervale min. 7 dní
Vyšší herbicídny účinok je možné dosiahnuť použitím metódy delených dávok.

Účinná látka: metribuzin 600 g/l