Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Kukurica pukancová Jantar

«
Kukurica pukancová Jantar
kód tovaru: 4601-55
EAN: 8590396460103
OTÁZKA K TOVARU
Úrodný, neskorý hybrid vhodný do teplejších oblastí. Rastlina je vyššia, s jednou až dvoma odnožami. Zrno je guľovité, stredne veľké, oranžové.

Pestovanie
Teplomilná zelenina s vysokými nárokmi na vlahu. Vyžaduje výhrevné, hlboké, piesčito hlinité pôdy. Vysievame začiatkom mája do riadkov 70 cm vzdialených. Po vzídeni vyjednotíme na 25 cm. Cukrovú kukuricu zbierame v mliečnej zrelosti, pukancovú kukuricu zbierame celkom vyzretú. 1 g osiva obsahuje 3 – 10 semien.