Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Nissorun 10WP 500ml rozpraš. /12

«
Nissorun 10WP 500ml rozpraš. /12
kód tovaru: 4783
EAN: 8586002983234
OTÁZKA K TOVARU
Prípravok na ničenie roztočcov na okrasných rastlinách aj iných poľnohospodárskych plodinách. Účinok: špecicicky účinkuje na vajíčka, larvy a nymfy. Návod: rozprašovaciu hlavicu odskrutkujte, fľašu naplňte 0,5 l vody, počjajte 3 minúty, fľašou zatraste, po nastavení trysky postrekujte. NISSORUN 10 WP Výrobca:NIPPON SODA, Tokyo, Japonsko Kategória:INSEKTICÍDY, AKARICÍDY, MOLUSKOCÍDY, BIOCÍDY Selektívny kontaktný akaricíd vo forme dispergovateľného prášku k ničeniu roztočcov v chmeli, viniči, okrasných rastlinách, okrasných drevinách, jadrovinách a kôstkovinách. Účinná látka: hexythiazox – 10%.

Upozornenie:
- zdraviu škodlivý pri požití
- dráždi pokožku, sliznice, oči a dýchacie orgány
- jedovatý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé škodlivé účinky vo vodnom prostredí
- pre včely relatívne neškodný
- prípravok nesmie byť použitý inak, ako je uvedené v návode
- hránte pred deťmi a nepoučenými osobami

Doba použitia: 3 roky od dátumu výroby
Formulácia: dispergovateľný prášok rozpustný vo vode

Aplikačné údaje:
CHMEĽ: Odporúčaný pre preventívnu aplikáciu na lokalitách s každoročným vysokým výskytom roztočca (aj možnosť ošetrenia len okrajových a kotviacich radov) alebo kuratívne pri prvom zistenom výskyte roztočca na spodných chmeľových listoch (zvyčajne od konca mája do polovice júna), z hľadiska dlhodobej reziduálnej účinnosti 50-70 dní a pomalšieho odbúravania z ošetreného porastu však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu. V závislosti na výške chmeľu sa používa 15-20l postrekovej kvapaliny na 100m2, v každom prípade je nutné dodržať koncentráciu 0,05%, t.j. 7,5 – 10g prípravku na 100m2. Zhruba o 7-10 dní po aplikácii je možný výskyt dospelých jedincov roztočca, ktorí sú však po zásahu Nissorunu sterilní, tzn. že z vajíčok nakladených zasiahnutými dospelými jedincami sa neliahnu larvy. Chmeľ ošetrený Nissorunom nemá vývozné obmedzenia, importné tolerancie sú stanovené pre USA, Nemecko i Japonsko.
VINIČ: Pri silnom výskyte zimných vajíčok roztočca ovocného je najefektívnejšie skoré jarné ošetrenie tesne pred alebo na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok v koncentrácii 0,07%. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny je 10l na 100m2, t.j. dávka 7g na 100m2. Prípravok možno veľmi dobre použiť pre kontrolu populačnej hustoty roztočca ovocného alebo chmeľového aj v neskoršom termíne rašenia (4-5 listov koncom apríla) začiatkom mája v rovnakej dávke 7g na 100m2. Prípravok je použiteľný v rámci integrovanej ochrany rastlín, je plne selektívny k dravým roztočom Typhlodromus pyri – populácia Mikulov.
JADROVINY, KOSTKOVINY: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Najvhodnejší termín pre aplikáciu vo fáze BBCH 56 „zelený púčik“ u jadrovín, eventuálne BBCH 57 „biely púčik“ u kôstkovín. Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny je 10 l na 100m2, t.j. 7g prípravku na 100m2. Prípravok je použiteľný s dravým roztočom Typhlodromus pyri – populácia Chelčice. Neskoršie termíny aplikácie je nutné zohľadniť vo vzťahu k populačnej hustote roztočca v dobe predpokladanej aplikácie (len včasné ošetrenie je účinné) a dlhodobej ochrannej lehoty 30 dní nevhodné pre skoro zbierané odrody.
Rozsah registrácie prípravku v záhradníctvePlodinaŠkodlivý činiteľKoncentrácia v %Dávka na 10 litrov vodyČakacia lehota v dňochPovolené kombinácie a poznámkyjadrovinyRoztočec ovocný0,07%7g30 dníkôstkovinyRoztočec ovocný0,07%7g30 dníviničRoztočce0,07%7g42 dníokrasné rastlinyRoztočce0,07%7g1 deňchmeľRoztočec chmeľový0,05%7,5-10gATošetrenie pred kvetom