Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Polyram 20g /100

«
Polyram 20g /100
kód tovaru: 4569
EAN: 8586002983487
OTÁZKA K TOVARU
Organický kontaktný fungicíd so širokým spektrom účinnosti. Postrekový prípravok vo forme vodorozpustného granulátu proti hubovým chorobám zemiakov, viniča, jadrovín a klinčekov. DOPORUČENIE K APLIKÁCI ZEMIAKY 20 g Polyram WG na 100m2 do 10 litrov vody. JADROVINY -20 – 24 g Polyram WG na 100m2. Rýchly počiatočný účinok a dlhý reziduálny efekt, pre úspešné použitie ja ideálna preventívna aplikácia, široké spektrum účinnosti Účinná látka: metiram 700 g/kg. SPÔSOB ÚČINKU Polyram WG je organický kontaktný fungicíd s účinnou látkou metiram. Táto účinná látka patrí medzi dithiocarbamáty, ktoré inhibujú rast mycélia, aby nepreniklo kutikulou do pletív rastlín. Polyram WG je kontaktný listový fungicíd s protektívnymi účinkami. Je schopný chrániť široké spektrum plodín pred chorobami. Pôsobí kontaktne, nemá kuratívny-liečebný účinok.

DOPORUČENIE K APLIKÁCI ZEMIAKY

20 g Polyram WG na 100m2 do 10 litrov vody.
Postrek proti plesni zemiakovej sa vykonáva podľa potreby a signalizácie (od začiatku infekcie v intervaloch 7-14 dní, maximálne 3x počas vegetácie).
Dávka vody na 100m2 predstavuje 10L.
Prípravok nie je vhodný na posledné ošetrenie zemiakov.
JADROVINY -20 – 24 g Polyram WG na 100m2.
Proti chrastavitosti v jadrovinách ošetrujeme preventívne vo fáze myšieho uška (pred kvitnutím), na ďalšie ošetrenie ideálne použijeme iný fungicíd.
Podľa potreby môžeme ošetrenie opakovať až do začiatku júla. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní.
Max. počet ošetrení 4x.
Z hrušiek je na Polyram WG citlivá odroda Konference.VINIČ
22 g Polyram WG na 100m2
Počet ošetrení proti peronospóre sa riadiť priebehom počasia.
Aplikujte od začiatku infekcie pred kvitnutím. Po odkvitnutí je možné prípravok aplikovať ešte 2x podľa potreby, najneskôr však 42 dní pred zberom.
Max. počet aplikácii 3x počas vegetačnej sezóny. Postrekový interval 7-14 dní.
Dávka vody na 100m2 je 10l. Výhodné je použiť kombináciu s prípravkom Kumulus WG v období pučania a pred kvitnutím, následne s prípravkom Vivando pred kvitnutím a na konci kvitnutia.KLINČEKY
20 g Polyram WG na 100m2
Postrek proti hrdzi klinčekov sa uskutočňuje prevenívne a je potrebné ho opakovať v sedemdňových intervaloch.
Doporučujeme najskôr overiť na menšom počte rastlín citlivosť v miestnych podmienkach.
Max. počet aplikácii 3x v intervale 7-10 dní. Po ošetrení je zákaz vstupu do porastu po dobu 3 dní! PODMIENKY PRE APLIKÁCIU:
Zrážky 2 – 3 hodiny po ošetrení účinok neovplyvňujú. Prípravok aplikujte pri teplote do 25°C.Opatrenia proti vzniku rezistencie.
Pri opakovaných aplikáciách fungicídov je vhodné striedať viac prípravkov s ohľadom na možnosť selekcie kmeňov patogéna so zvýšenou rezistenciou.
Pri premeškaní termínu preventívnej aplikácie je potrebné na prvý postrek použiť prípravok s kuratívnym účinkom.MIEŠATELNOSŤ
Prípravok Polyram je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.
Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.
Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania.
Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody.
Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.
V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Alternarióza cibule - Pleospora herbatum
Antraknóza fazule - Colletotrichum lindemuthianum
Antraknóza ríbezlí - Drepanopeziza ribis
Askochytóza okrasných rastlín - Mycosphaerella ligulicola
Biela škvrnitosť listov jahôd - Mycosphaerella fragariae
Cerkospóra repová - Cercospora beticola
Čerň uhorková - Cladosporium cucumerinum
Chrastavitosť čerešní - Venturia cerasi
Chrastavitosť hrušiek - Venturia pirina
Chrastavitosť jabloní - Venturia inaequalis
Chrastavitosť marhule - Venturia carpophila
Čierna škvrnitosť viniča - Phomopsis viticola
Fuzariózy - Fusarium spp.
Fytoftórová hniloba papriky - Phytophthora capsici
Hnedá škvrnitosť listov zemiakov - Alternaria solani
Hnednutie listov čerešne - Gnomonia erythrostoma
Hrdza chryzantémová - Puccinia chrysanthemi
Hrdza čiernej ríbezle - Cronartium ribicola
Hrdza gladiol - Puccinia gladioli
Hrdza karafiátov - Uromyces dianthi
Hrdza pšeničná - Puccinia recondita
Hrdza slivková - Tranzschelia pruni-spinosae
Hrzda špargľová - Puccinia asparagi
Koreňomor zemiakový - Rhizoctonia solani
Kŕčková hniloba jablone - Phytophthora cactorum
Kučeravosť listov broskyne - Taphrina deformans
Listová škvrnitosť zeleru - Cercospora apii
Mnohoškvrnka slivková - Polystigma rubrum
Padanie klíčnych rastlín - Pythium spp., Rhizoctonia spp.,Thielaviopsis spp.
Peronospóra chmeľu - Pseudoperonospora humuli
Peronospóra viniča - Plasmopara viticola
Pleseň cibuľová - Peronospora destructor
Pleseň kapustová - Peronospora brassicae
Pleseň repná - Peronospora farinosa
Pleseň tabaku - Peronospora tabacina
Pleseň uhorková - Pseudoperonospora cubensis
Pleseň zemiaková - Phytophthora infestans
Rakovina rajčín - Didymella lycopersici
Septória plevová - Septoria nodorum
Septória pšeničná - Septoria tritici
Septorióza hrušiek - Mycosphaerella sentina
Septorióza rajčín - Septoria lycopersici
Septorióza zeleru - Septoria apiicola
Škvrnitosť listov - čerešne Blumeriella jaapii
Škvrnitosť listov mrkvy - Cercospora carotae
Škvrnitosť listov okrasných - rastlín Ascochyta spp.
Suchá škvrnitosť listov mrkvy - Alternaria dauci