Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Super Champ.Z 500ml R na paraz /10

«
Super Champ.Z 500ml R na paraz /10
kód tovaru: 6962
EAN: 8588001937041
OTÁZKA K TOVARU
ALMUS CHAMPION je postrekový netoxický antiparazitný a insekticídny prípravok s dlhodobým účinkom.Je určený na použitie proti ektoparazitom (blchy, vši, kliešte, roztoče, švoly) na psoch, mačkách, športových holuboch, exotickom vtáctve. Je použiteľný aj pri insekticídnej asanácii prostredia, kotercov, búd, košov a klietok.

Postrekovačom pred použitím zatrepte. Prípravok aplikujte zo vzdialenosti 30 cm na všetky miesta, kde sa ektoparazity zdržiavajú
a ukrývajú. Použitie pri zvieratách: postrek sa aplikuje proti smeru rastu srsti a peria až do navlhčenia kože. Pri sanácií prostredia
sa postrekujú príbytky a ležoviská zvierat. Postrek opakujte po 3-4 týždňoch, alebo pri zistenom novom výskyte ektoparazitov.

Upozornenie:
Chránte pred deťmi. Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Toxický
pre včely, ryby, hady, jašterice. Pri aplikácií je zakázané jesť, piť a fajčiť. Prípravok môže byť použitý len podľa návodu.
Bez ochranných lehôt. Nepodávať zvieratám produkujúcim potraviny, gravidným sukám, šteňatám a mláďatám vtákov.

Prvá pomoc:
Pri náhodnom zasiahnutí očí, vymývať prúdom čistej vody 10-15 minút. Vždy po použití uvedeného prípravku si dôkladne umyte
ruky mydlom v teplej vode. Pri náhodnom požití je potrebné, aby ste privolali lekára a informovali ho o už vykonanej prvej pomoci
a požitom prípravku.

Skladovanie:
V suchu, chrániť pred svetlom a mrazom, oddelene od poživatín, krmív, liekov a dezinfekčných prostriedkov pri teplote 5-30 stupňoc C.

Zloženie:
permetrinum 0,40g v 100ml prípravku, pomocné látka (emulgujúce a aromatické látky a čistená voda).