Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Touchdown 1 l /6

«
Touchdown 1 l /6
kód tovaru: 456
EAN: 8586002986327
OTÁZKA K TOVARU
Ničí buriny, je to takzvaný totálny herbicíd, ktorým možno ničiť aj boľševníky, náletové dreviny, takmer všetky buriny. Pracuje aj pri teplotách nízkych do 0 stupňov.

Postrekový, systémovo pôsobiaci, neselektívny, herbicídny prípravok formulovaný na báze nového multifunkčného a integrovaného systému surfakantov „System 4 Technology“ určený na ničenie jednoročných a vytrvalých burín, vrátane pýru plazivého, v poľných kultúrach, sadoch, na nepoľnohospodárskej pôde a pri obnove lúk a pasienkov.

Touchdown je totálny herbicíd so systémovým účinkom pôsobiacim proti širokému spektru jednoročných a vytrvalých burín, vrátane pýru plazivého, pichliača roľného a ďalších. Po aplikácii na list aktívne rastúcich burín je aktívna látka translokovaná do nadzemnej aj podzemnej časti rastlín. Pre zabezpečenie optimálneho účinku prípravku je jeho najvhodnejšia aplikácia proti vytrvalým burinám v štádiu pred alebo na začiatku kvitnutia. Na dosiahnutie dostatočnej translokácie prípravku do celej rastliny je potrebné zachovať po aplikácii kultivačný pokoj minimálne 7 dní.

Tochdown systém 4 prináša formuláciu obsahujúcu technológiu „Sytem 4“ - nový, integrovaný multifunkčný systém patentovaný spoločnosťou Syngenta, umožňujúci dosiahnuť vynikajúce herbicídne účinky.

Obsahuje nový neiónový surfakant (APG), ktorý zlepšuje kontakt prípravku z povrchom buriny a napomáha účinnej látke rýchlejšie sa presúvať do rastových vrcholov buriny. Naviac surfakant má vynikajúce ekotoxikologické parametre. Umožňuje dokonale pokryť aj povrch niektorých ťažko zmáčateľných burín. Je rýchlejšie absorbovaný cez pokožku buriny a tým sa jeho odolnosť voči dažďovým zrážkam výrazne zvyšuje.
Je rýchlejšie translokovaný vo vodivých pletivách burín a rýchlejšie sa dostane na miesto účinku.

Pri aplikácii Tochdownu Systém 4 nie je koncentrácia 1% postrekovej kvapaliny limitujúcim faktorom.
Na dosiahnutie optimálneho účinku odporúčame aplikovať na buriny v dobe ich intenzívneho rastu, a to:

pýr plazivý vo fáze 3 až 4 listov, resp. pri výške 10-25 cm
jednoročné trávy – pri výške 5 cm
jednoročné dvojklíčno-listové buriny – pri výške 2-4 cm
v ovocných sadoch a vinohradoch je možné prípravok používať celoročne, najlepšie v máji až júni.

Dávkovanie:

Jednoročné dvojklíčno-listové buriny, turanec kanadsky (vo fáze prízemnej listovej ružice) – 20ml/100m2
pýr plazivý 30-40ml/100m2
pichliač roľný - 40-50ml/100m2
pupenec roľný – 60ml/100m2
Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov.
Použitie:
Nepoľnohospodárska pôda: nežiadúca vegetácia, boľševník, krídlatka.

Náter rezných plôch nežiadúcich drevín (agát, baza čierna, vŕba, jaseň) alebo aplikáciou d zásekov na kmeni (asi 10cm obvodu kmeňa 1 zásek) koncentráciou 15% (150ml na1L vody), postrek náletu nežiaducich drevín 5% roztokom 200 ml na100 m2 v 4 l vody na list .

Maximálny počet aplikácií: 1-2.

TOUCHDOWN SYSTÉM 4 by mohol účinkom nahradiť už nepredávaný Garlon. Touchdown postrek proti burine.