Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Touchdown 100ml /12

«
Touchdown 100ml /12
kód tovaru: 1099
EAN: 8586002984620
OTÁZKA K TOVARU
Postrekový neselektívny systémovo pôsobiaci herbicídny prípravok na báze integrovaného a multifunkčného systému surfakantov „System 4 Technology“ určený na ničenie jednoročných a vytrvalých burín (pýru plazivý, poľné kultúry, sady, nepoľnohospodárska pôda, obnova lúk a pasienkov). Je totálny herbicíd so systémovým účinkom pôsobiacim proti širokému spektru jednoročných a vytrvalých burín.

Dávkovanie:

jednoročné dvojklíčno-listové buriny, turanec kanadsky (vo fáze prízemnej listovej ružice) – 20ml/100m2,
pýr plazivý 30-40ml/100m2,
pichliač roľný - 40-50ml/100m2,
pupenec roľný – 60ml/100m2.
Nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov.

Použitie-nepoľnohospodárska pôda: nežiadúca vegetácia, boľševník, krídlatka-Náter rezných plôch nežiadúcich drevín (agát, baza čierna, vŕba, jaseň) alebo aplikáciou d zásekov na kmeni ( asi 10cm obvodu kmeňa 1 zásek)koncentráciou 15%(150ml na1L vody), postrek náletu nežiaducich drevín 5% roztokom 200 ml na100 m2 v 4 l vody na list . Maximálny počet aplikácií: 1-2. 100ml Touchdown postrek proti burine.