Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Uhorky nakl.Nora F1

«
Uhorky nakl.Nora F1
kód tovaru: 2303-55
EAN: 8590396230300
OTÁZKA K TOVARU
Nora má veľmi kvalitné pomaly prerastajúce a málo deformujúce plody s bielym hrubým ostňom a tupým koncom.

Uhorka je plodinou prvý trate. Vyžaduje záhrevné, hlinité, humózne pôdy. Vzhľadom k slabšiemu koreňovému systému je náročná na dostatok prístupných živín a vyrovnaný vlahový režim. Počas vegetácie udržiavame porast v čistom nezaburinenom stave. V prípade sucha zavlažujeme, radšej väčšie dávky vody menej často.
Aj napriek výraznej poľnú rezistencia je počas vegetácie dôležitá chemická ochrana proti plesni uhorkovej. Z hľadiska komplexnej ochrany majú význam všetky opatrenia, ktoré zabraňujú ovlhčenie alebo skracujú dobu ovlhčenie listu (vetranie, racionálne závlaha, vertikálne vedenie) a využívajú tolerantných odrôd, spolu s rozumnou chemickou ochranou.

HTS: 20 - 30 g
v 1 g: 30 - 50 semien
Výsev: od polovice apríla do 10. mája
Výsevok: 2,0 - 2,5 kg osiva na hektár
Predpestovanie: 3 - 4 týždne pred požadovaným termínom výsadby
Výsadba na záhon: polovica mája

Odroda: NORA F1
Hybrid s prevažne samičím kvetenstvom. Má veľmi kvalitné pomaly prerastajúce a málo deformujúce plody s bielym hrubým ostňom a tupým koncom. Vzhľadom k bujnému rastu a bohatému koreňovému systému dobre znáša aj menej priaznivé klimatické podmienky a intenzívne regeneruje. Je rezistentná k černi uhorkovej a CMV.

Uhorka nakladačka: NORA F1 - hruboostná (Cucumis sativus L./Uhorka nakladačka)

Popis:
Hybrid s prevažne samičím kvetenstvom. Má veľmi kvalitné pomaly prerastajúce a málo deformujúce plody s bielym hrubým ostňom a tupým koncom. Vzhľadom k bujnému rastu a bohatému koreňovému systému dobre znáša aj menej priaznivé klimatické podmienky a intenzívne regeneruje. Je rezistentná k černi uhorkovej a CMV.

Uhorka je plodinou prvý trate. Vyžaduje záhrevné, hlinité, humózne pôdy. Vzhľadom k slabšiemu koreňovému systému je náročná na dostatok prístupných živín a vyrovnaný vlahový režim.
Vhodná predplodina je hrach, cibuľa, pór, fazuľa, repa, hlúboviny, cukrovka a ďatelinotrávne zmesky. Nevhodné sú zemiaky a jahody. Pozor na rezíduá z herbicídov, obzvlášť Triazíny a chlorsulfurony.
Výsev robíme od polovice apríla do 10. mája. V prípade skorých výsevov na pole je možné použitie netkanej textílie, ktorú môžu byť uhorky prikryté až do doby začiatku kvitnutia.
Vysievame 2,0 - 2,5 kg osiva na hektár, čo zodpovedá približne 70.000 - 100.000 rastlín na hektár.
Predpestovanie rastlín je možné. Na predpestovanie sadeníc počítajme 3-4 týždne pred požadovaným termínom výsadby. V skleníku udržujeme stálu teplotu vzduchu a zabezpečujeme vetranie. Výsadbu na záhon vykonávame v polovici mája.
Počas vegetácie udržiavame porast v čistom nezaburinenom stave plečkováním a okopávky. V prípade sucha zavlažujeme, radšej väčšie dávky vody menej často.
Aj napriek výraznej poľnú rezistencia je počas vegetácie dôležitá chemická ochrana proti plesni uhorkovej. Choroba sa prejavuje svetlo zelenými až žltými, žilnatinou ohraničenými škvrnami na plne vyvinutých listoch. Na spodnej strane škvŕn sa vytvára za priaznivých podmienok šedofialová až šedý povlak sporangiá. Počet škvŕn narastá, spájajú sa a zasychajú, dochádza k rozpadu pletív medzi hlavnými nervy. Silne postihnuté listy usychajú a rastliny hynú. Choroba sa šíri za daždivého počasia, je podporovaná rannými Rosati. Z hľadiska komplexnej ochrany majú význam všetky opatrenia, ktoré zabraňujú ovlhčenie alebo skracujú dobu ovlhčenie listu (vetranie, racionálne závlaha, vertikálne vedenie) a využívajú tolerantných odrôd, spolu s rozumnou chemickou ochranou. V súlade so zoznamom registrovaných prostriedkov na ochranu rastlín doporučujeme používať na ošetrovanie proti plesni uhorkovej tieto prípravky v intervaloch 10 - 14 dní, pri silnom infekčnom tlaku 7 - 10 dní:
Prípravok Ortiva (0,5-1 l / ha, ochr. Lehota 3 dni) je vhodné použiť podľa signalizácie preventívne, najneskôr do objavenia príznakov plesne uhorkovej. BRAVO 500 (2,5 l / ha, ochr. Lehota nakladačky 3 dni, šalátové uhorky 7 dní), CURZAY K (0,3%, ochr. Lehota 3 dni), CHAMPION 50 WP (3,5-4 kg / ha , ochr. lehota 3 dni), Mikal M (3kg / ha alebo 0,3%, ochr. lehota 8 dní), RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (2,5kg / ha, ochr. lehota 3 dni), RIDOMIL GOLD PLUS 42 , 5 WP (3,5-4 kg / ha, ochr. lehota 3 dni) alebo KUPRIKOL 50 (2,5-5 kg / ha, ochr. lehota 3 dni) je vhodné používať čo možno najskôr po objavení prvých príznakov plesne uhorkovej alebo keď sú vlhkostné a teplotné podmienky priaznivé pre jej šírenie. KUPRIKOL 50 znižuje intenzitu rastu.
V čase výskytu plesne v poraste odporúčame vykonať ošetrenie niektorým z prípravkov ACROBAT MZ WP (2-2,5 kg / ha, ochr. Lehota 7 dní), Aliette (0,2% ochr. Lehota 3 dni), Previcur 607 SL (3 -4 l / ha ochr. lehota 3 dni), ktoré pôsobí aj systémovo. Veľmi účinné je použitie zmesi prípravku Previcur 607 SL s 2kg / ha (0,2%) prípravku Dithane M 45 alebo s 2-4 kg / ha (0,2-0,4%) prípravku KUPRIKOL 50 alebo CHAMPION 50 WP. V tomto prípade je možné znížiť dávku lieku Previcur 607 SL až na 2 l (0,2%). V zmesi s prípravkom Dithane M 45 je ochranná lehota 8 dní, v zmesi s Kuprikol 50 3 dni.
Dôležité je dodržať striedanie prípravkov z dôvodu zabránenia vzniku rezistencií (jeden prípravok použiť maximálne 2-3 krát za sezónu) a dávku 1000 - 1200 litrov postrekovej kvapaliny na hektár. Toto množstvo je nutné dodržať aj pre zabezpečenie dobrej účinnosti postreku. Vhodné je pridať zmáčadlo (napr. Silwet L77 (0,01%)) a listovú výživu, napr. Harmavit (2 l / ha), Wuxal SUPER (0,2%) alebo Wuxal SUS COMBI Mg (0,1%).

hnojenie:

N 60 - 80 kg N / ha
P 60 - 100 kg P2O5 / ha
K 150 kg K 2O / ha
veľmi vhodné organické hnojenie - maštaľný hnoj 30-40 t / ha