Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Uhorky sklen.Orca F1

«
Uhorky sklen.Orca F1
kód tovaru: 2424-66
EAN: 8590396242402
OTÁZKA K TOVARU
Uhorka je plodinou prvej trate. Vyžaduje záhrevné, hlinité, humózne pôdy. Vzhľadom na slabší koreňový systém je náročná na dostatok prístupných živín a vyrovnaný vlahový režim. Vhodná predplodina je hrach, cibuľa, pór, fazuľa, repa, hlúboviny, cukrová repa a ďatelinotrávne zmesky. Nevhodné sú zemiaky a jahody. Pozor na rezíduá z herbicídov, najmä triazíny a chlórsulfuróny.

Výsev vykonávame od polovice apríla do 10. mája. V prípade skorých výsevov na pole je možné použitie netkanej textílie, ktorou môžu byť uhorky prikryté až do doby začiatku kvitnutia. Vysievame 2,0 – 2,5 kg osiva na hektár, čo zodpovedá približne 70.000 – 100.000 rastlín na hektár.

Predpestovanie rastlín je možné. Na predpestovanie sadiva počítajme 3 - 4 týždne pred požadovaným termínom výsadby. V skleníku udržujeme stálu teplotu vzduchu a zaisťujeme vetranie. Výsadbu na záhon vykonávame v polovici mája. Počas vegetácie udržujeme porast v čistom bezburinnom stave plečkovaním a okopávkou. V prípade sucha zavlažujeme, radšej väčšie dávky vody menej často. Aj napriek výraznej poľnej rezistencii je počas vegetácie dôležitá chemická ochrana proti plesni uhorkovej. Choroba sa prejavuje svetlo zelenými až žltými, žilnatinou ohraničenými škvrnami na plne vyvinutých listoch. Na spodnej strane škvŕn sa vytvára za priaznivých podmienok šedofialový až šedý povlak sporangií. Počet škvŕn narastá, spájajú sa a zasychajú, dochádza k rozpadu pletív medzi hlavnými nervami. Silne postihnuté listy usychajú a rastliny hynú. Choroba sa šíri za daždivého počasia, je podporovaná rannými rosami. Z hľadiska komplexnej ochrany majú význam všetky opatrenia, ktoré zabraňujú ovlhčeniu alebo skracujú dobu ovlhčenia listu (vetranie, racionálna závlaha, vertikálne vedenie) a využívajú tolerantné odrody, spolu s rozumnou chemickou ochranou. V súlade so zoznamom registrovaných prostriedkov na ochranu rastlín odporúčame používať na ošetrovanie proti plesni uhorkové prípravky v intervaloch 10–14 dní, pri silnom infekčnom tlaku 7–10 dní.

Dôležité je dodržať striedanie prípravkov z dôvodu zabránenia vzniku rezistencií (jeden prípravok použiť maximálne 2–3 krát za sezónu) a dávku 1000 – 1200 litrov postrekovej kvapaliny na hektár. Toto množstvo je nutné dodržať aj pre zabezpečenie dobrej účinnosti postreku. Vhodné je pridať zmáčadlo (napr. SILWET L77 (0,01%)) a listovú výživu, napríklad HARMAVIT (2l/ha), WUXAL SUPER (0,2%) alebo WUXAL SUS COMBI Mg (0,1%).

ORCA SM F1 (kód 2424) – kolekcia MAXI - dlhá partenokarpická šalátová uhorka typu „MULTIFRUIT“ so 100% samičích kvetov. Plody sú 40 – 50 cm dlhé, tmavo zelené, geneticky nehorké.