Kategórie

Zrýchlené objednávanie

AGROTEAM (https://www.agroteampresov.sk/)

Uhorky sklen.Superstar F1

«
Uhorky sklen.Superstar F1
kód tovaru: 2415-55
EAN: 8590396241504
OTÁZKA K TOVARU
Uhorka je plodinou prvý trate. Vyžaduje záhrevné, hlinité, humózne pôdy. Vzhľadom k slabšiemu koreňovému systému je náročná na dostatok prístupných živín a vyrovnaný vlahový režim. Vhodná predplodina je hrach, cibuľa, pór, fazuľa, repa, hlúboviny, cukrovka a ďatelinotrávne zmesky. Nevhodné sú zemiaky a jahody. Pozor na rezíduá z herbicídov, obzvlášť Triazíny a chlorsulfurony.

V 1 g: 30 - 50 semien
Výsev: január - december
Úroda: január - december

odroda:
SUPERSTAR F1 (kód 2415) - kolekcia NEJ -Dlhá partenokarpická šalátová uhorka typu "multifruit" so 100% samičích kvetov. Rastlina je stredne vzrastná, pri intenzívnom reze dobre obrastá. Plody sú 25 - 30 cm dlhé, tmavo zelené, geneticky nehorké, mierne rebrovité. Odroda je vhodná na jarné a letné rýchlenie v skleníkoch aj fóliových krytoch. Vegetačná doba je 66 dní, celková doba kultúry 130 - 160 dní.

Uhorka šalátová: SUPERSTAR F1 (Cucumis sativus / Uhorka šalátová)

Popis:
Dlhá partenokarpická šalátová uhorka typu "multifruit" so 100% samičích kvetov. Rastlina je stredne vzrastná, pri intenzívnom reze dobre obrastá. Plody sú 25 - 30 cm dlhé, tmavo zelené, geneticky nehorké, mierne rebrovité. Odroda je vhodná na jarné a letné rýchlenie v skleníkoch aj fóliových krytoch. Vegetačná doba je 66 dní, celková doba kultúry 130 - 160 dní.

Uhorka je plodinou prvý trate. Vyžaduje záhrevné, hlinité, humózne pôdy. Vzhľadom k slabšiemu koreňovému systému je náročná na dostatok prístupných živín a vyrovnaný vlahový režim.
Vhodná predplodina je hrach, cibuľa, pór, fazuľa, repa, hlúboviny, cukrovka a ďatelinotrávne zmesky. Nevhodné sú zemiaky a jahody. Pozor na rezíduá z herbicídov, obzvlášť Triazíny a chlorsulfurony.
Výsev robíme od polovice apríla do 10. mája. V prípade skorých výsevov na pole je možné použitie netkanej textílie, ktorú môžu byť uhorky prikryté až do doby začiatku kvitnutia.
Vysievame 2,0 - 2,5 kg osiva na hektár, čo zodpovedá približne 70.000 - 100.000 rastlín na hektár.
Predpestovanie rastlín je možné. Na predpestovanie sadeníc počítajme 3-4 týždne pred požadovaným termínom výsadby. V skleníku udržujeme stálu teplotu vzduchu a zabezpečujeme vetranie. Výsadbu na záhon vykonávame v polovici mája.
Počas vegetácie udržiavame porast v čistom nezaburinenom stave plečkováním a okopávky. V prípade sucha zavlažujeme, radšej väčšie dávky vody menej často.
Aj napriek výraznej poľnú rezistencia je počas vegetácie dôležitá chemická ochrana proti plesni uhorkovej. Choroba sa prejavuje svetlo zelenými až žltými, žilnatinou ohraničenými škvrnami na plne vyvinutých listoch. Na spodnej strane škvŕn sa vytvára za priaznivých podmienok šedofialová až šedý povlak sporangiá. Počet škvŕn narastá, spájajú sa a zasychajú, dochádza k rozpadu pletív medzi hlavnými nervy. Silne postihnuté listy usychajú a rastliny hynú. Choroba sa šíri za daždivého počasia, je podporovaná rannými Rosati. Z hľadiska komplexnej ochrany majú význam všetky opatrenia, ktoré zabraňujú ovlhčenie alebo skracujú dobu ovlhčenie listu (vetranie, racionálne závlaha, vertikálne vedenie) a využívajú tolerantných odrôd, spolu s rozumnou chemickou ochranou. V súlade so zoznamom registrovaných prostriedkov na ochranu rastlín v doporučujeme používať na ošetrovanie proti plesni uhorkovej tieto prípravky v intervaloch 10 - 14 dní, pri silnom infekčnom tlaku 7 - 10 dní:
Prípravok Ortiva (0,5-1 l / ha, ochr. Lehota 3 dni) je vhodné použiť podľa signalizácie preventívne, najneskôr do objavenia príznakov plesne uhorkovej. BRAVO 500 (2,5 l / ha, ochr. Lehota nakladačky 3 dni, šalátové uhorky 7 dní), CURZAY K (0,3%, ochr. Lehota 3 dni), CHAMPION 50 WP (3,5-4 kg / ha , ochr. lehota 3 dni), Mikal M (3kg / ha alebo 0,3%, ochr. lehota 8 dní), RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (2,5kg / ha, ochr. lehota 3 dni), RIDOMIL GOLD PLUS 42 , 5 WP (3,5-4 kg / ha, ochr. lehota 3 dni) alebo KUPRIKOL 50 (2,5-5 kg / ha, ochr. lehota 3 dni) je vhodné používať čo možno najskôr po objavení prvých príznakov plesne uhorkovej alebo keď sú vlhkostné a teplotné podmienky priaznivé pre jej šírenie. KUPRIKOL 50 znižuje intenzitu rastu.
V čase výskytu plesne v poraste odporúčame vykonať ošetrenie niektorým z prípravkov ACROBAT MZ WP (2-2,5 kg / ha, ochr. Lehota 7 dní), Aliette (0,2% ochr. Lehota 3 dni), Previcur 607 SL (3 -4 l / ha ochr. lehota 3 dni), ktoré pôsobí aj systémovo. Veľmi účinné je použitie zmesi prípravku Previcur 607 SL s 2kg / ha (0,2%) prípravku Dithane M 45 alebo s 2-4 kg / ha (0,2-0,4%) prípravku KUPRIKOL 50 alebo CHAMPION 50 WP. V tomto prípade je možné znížiť dávku lieku Previcur 607 SL až na 2 l (0,2%). V zmesi s prípravkom Dithane M 45 je ochranná lehota 8 dní, v zmesi s Kuprikol 50 3 dni.
Dôležité je dodržať striedanie prípravkov z dôvodu zabránenia vzniku rezistencií (jeden prípravok použiť maximálne 2-3 krát za sezónu) a dávku 1000 - 1200 litrov postrekovej kvapaliny na hektár. Toto množstvo je nutné dodržať aj pre zabezpečenie dobrej účinnosti postreku. Vhodné je pridať zmáčadlo (napr. Silwet L77 (0,01%)) a listovú výživu, napr. Harmavit (2 l / ha), Wuxal SUPER (0,2%) alebo Wuxal SUS COMBI Mg (0,1%).

hnojenie:
N 60 - 80 kg N / ha
P 60 - 100 kg P2O5 / ha
K 150 kg K 2O / ha
veľmi vhodné organické hnojenie - maštaľný hnoj 30-40 t / ha